Geloof in skole: Ogod-hofsaak bring onsekerheid oor Potchefstroomse skole

Standard

(Nota: Hierdie berig is vir klasdoeleindes geskryf, voor die Ogod-hofuitspraak gelewer is.)

Potchefstroom word dikwels aan sterk Christelike waardes gekenmerk. Die uitkoms van die Ogod-hofsaak teen ses skole wat hulself as Christelik identifiseer, gaan geloofsbeleide in skole egter landswyd roer. Marita Herselman het gekyk na die golwe wat die Ogod-hofsaak in Potchefstroomse skole maak.

 

christene

’n Skermafdruk van Laerskool Moorivier se webtuiste. Dit is een van die talle Potchefstroomse skole wat as Christelike instansies op hul webwerwe identifiseer.

 

Potchefstroomse skole wag om te hoor of die “Christelike mat” deur die Organisasie vir Godsdienste-Onderrig en Demokrasie (Ogod) onder hulle uitgeruk gaan word.

Inligting op die webtuistes van Potchefstroomse skole wys dat die meerderheid in Christelike waardes geanker is.  Die hofbeslissing van Ogod se saak teen die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (Fedsas), verteenwoordiger van die ses skole wat hulself as Christelike instansies beskou, hou onsekerheid vir Potchefstroomse skole in.

Ogod het die saak om die geloofsbeleid van Laerskool Randhart, Laerskool Baanbreker, Laerskool Garsfontein, Hoërskool Linden, Hoërskool Oudtshoorn and Oudtshoorn Gimnasium as ongrondwetlik te verklaar, Augustus 2014 teen die skole by die Suid-Gautengse hooggeregshof ingedien, berig Netwerk24. Die saak is volgens The Huffington Post South Africa op 14 tot 17 Mei aangehoor en die hofuitspraak word voorbehou.

Een van die deelnemers aan ’n anonieme aanlynvraelys vir Potchefstroomse gemeenskapslede, ’n ma van ’n kind wat nie Christelik is nie, sê daar is te veel druk op skoliere om Christene te wees. Sy sê kinders boelie ander wat nie tot die geloof behoort waaraan ’n skool voorkeur gee nie.

’n Ander deelnemer sê kinders wat nie aan Protestante-kerke behoort nie voel uitgesluit – “net soos wat ’n Christen-kind sou voel as hy of sy teen wil en dank betrek word by ’n Moslem/Hindoe/Joodse godsdiensaangeleentheid.”

Doeltreffende, toekomsgerigte Christelike onderwys. Só lui Laerskool ML Fick se visie op hul webtuiste. Lourie van der Merwe, skoolhoof, wil egter nie “op hierdie stadium”  van die hofgeding uitlatings oor hul geloofspraktyke maak nie.

 

’n Ander deelnemer sê kinders wat nie aan Protestante-kerke behoort nie voel uitgesluit – “net soos wat ’n Christen-kind sou voel as hy of sy teen wil en dank betrek word by ’n Moslem/Hindoe/Joodse godsdiensaangeleentheid.”

 

Hoewel Laerskool Mooirivier se webtuiste ook nie daarvan ’n geheim maak dat hulle op Christelike waardes gebaseer is nie, wil Ruben Jacobs, skoolhoof, op aanbeveling van hul regsverteenwoordiger geen kommentaar op hul godsdiensbeleid lewer nie. Luidens dié skool se visie wil hulle “kinders met liefde en deernis opvoed om hulle volle potensiaal as Christene in die wêreld te verwesenlik en om ‘n leidende rol op akademiese, kulturele en sportgebied te speel.”

Volgens Laerskool Mooirivier se webwerf bied hulle onder meer Bybelvasvrae as akademiese sport aan,  waarin 12 gr.6 en gr.7-leerders in spanne van vier die Bybel verken.

Adv.  Nic Laubscher, voorsitter van Laerskool Mooirivier se beheerliggaam en in beheer van die skool se regsaspekte, sê hulle wag op die hofuitspraak rakende die onderwerp,  waarvolgens Laerskool Mooirivier sal voortgaan om die godsdiensbeleid te herevalueer. “Geloof binne die konteks van openbare skole is ’n uiters sensitiewe saak en word gevolglik só deur Laerskool Mooirivier hanteer en aangespreek,” sê Laubscher.

Volgens Roelof Oosthuizen, hoof Potchefstroom Gimnasium, is die doel van dié skool se geloofsbeleid egter nie om mense na Christenskap te bekeer nie, maar die huidige Christene te ondersteun. “’n Skool moet die gemeenskap dien en as die meerderheid van die gemeenskap se kinders ’n behoefte tot Christenskap het, moet ons probeer om dit te ondersteun.”

Daarenteen meen Hans Pietersen, voorsitter van Ogod, die Grondwet beskerm alle leerlinge en nie net die meerderheid nie, berig Netwerk24. Pietersen sê sy doel is om te verseker dat die Grondwet in skole geïmplementeer word en nie om godsdiens uit skole te verbied nie.

 

Die Grondwet beskerm alle leerlinge en nie net die meerderheid nie. –  Hans Pietersen, voorsitter van Ogod

 

Hoewel Oosthuizen vertel hulle open en sluit alle funksies af met skriflesing en gebed, het hy benadruk dat “geen godsdiens gedurende klastyd betrek word nie” en “geen kind word gedwing om aan religieuse praktyke deel te neem nie”.

Skriflesing en gebed by onder meer saalbyeenkomste is ook vir Laerskool Baillie Park en Hoër Volkskool Potchefstroom belangrik. Albei skole beklemtoon wel leerders het die vryheid om nie aan religieuse aktiwiteite deel te neem nie.

Piet Müller, hoof van Laerskool Baillie Park noem daar word voor klas “geopen”, waar die leerders toestemming het om daardie gedeelte van die klas te mis.

Tydens religieuse bedrywighede soos gewyde sang by Laerskool Baillie Park, sal diegene wat verkies om dit nie by te woon nie, onder toesig aan aktiwiteite in ander klaskamers deelneem.

Müller sê wanneer die ouers die inskrywingsvorms voltooi, word daar bepaal van watter geloof die skolier is. Die ouers word dan vooraf duidelik in kennis gestel dat die skool Christelik van aard is en hoe die leerder geakkomodeer kan word.

Gerhard Swart, waarnemende hoof van Hoër Volkskool Potchefstroom, sê geloof in skole is ’n geval van tradisie en “’n ding van ou model-C skole”. “Ons almal is maar erg op geloof. My ouers en hulle ouers het só grootgeword.”

 

Geloof in skole word onder meer as “morele kompas” en grondlegger van lewensfilosofieë geprys.

 

Swart beskou skole as belangrike rolspelers om Christenskap in stand te hou, aangesien al meer mense minder getrou kerk toe gaan – “ons wil nie hê Christenskap moet verdwyn nie”.

Volgens Antoon Labuschagne, hoof van Hoërskool Ferdinand Postma, duur hulle voort met dieselfde geloofsbeleid totdat hulle opdrag van Fedsas ontvang om dit te verander. Labuschagne wou nie op die skool se geloofsbeleid uitbrei nie, weens die “sensitiwiteit van die saak”.

Vyf van dertien deelnemers aan die anonieme aanlynvraelys het aangedui “geloof moet glad nie met skole geassosieer word nie”, terwyl ses deelnemers sê “die geloof van die meerderheid moet in skoolaktiwiteite ondersteun word, mits die minderheidsgroepe die vryheid het om nie deel te neem nie.”

Verder sê een “religieuse aktiwiteite in die skoolomgewing moet slegs op aanvraag van skoliere plaasvind”, terwyl ’n ander “religieuse aktiwiteite moet slegs as buitemuurse skoolaktiwiteite plaasvind” kies.

Onder die deelnemers voel talle daar moet ruimte geskep word waar die leerders van mekaar se gelowe kan leer. Skriflesing en gebed kom ook as belangrik vir baie voor.

Geloof in skole word onder meer as “morele kompas” en grondlegger van lewensfilosofieë geprys, maar die tyd sal leer hoe geloofspraktyke in Potchefstroomse skole gaan lyk wanneer uitspraak op die Ogod-hofsaak gelewer word.

 

Advertisements